Category Archives: frihet

O deilige frihet

barn tur

By Anne Marit Hjelme

Du lurer kanskje på hva som er så flott med å være utstyrt med handlingskompetanse? Det handler rett og slett om å evnen til å gjøre endringer i eget liv for å få det bedre. Å sette i gang tiltak som fører til at du beveger deg fra der du er til der du vil være. Øke egen og andres livskvalitet. Ikke bare tenke det, ikke bare si det – men gjøre det!

Alt vi foretar oss starter jo med en tanke, og mange lar det bli med det. Det er også et valg. Men for meg er det viktig å sette ord på det jeg tenker og forplikte meg ved å si det høyt. Gjerne flere ganger. Ikke sjelden blir ønskebildet langt tydeligere i både innhold og farger når ordene følger etter. Når jeg deler drømmene mine med andre forplikter det aller mest for meg selv, og bidrar til at jeg får verdifulle innspill. Som igjen gjør at jeg reflekterer over fordeler og ulemper ved det valget jeg har tenkt å foreta. Det er både bevisstgjørende og smart. For når jeg deler, får jeg økt innsikt og blir motivert til å komme i bevegelse.

Egentlig liker jeg å bruke ordet frihet. For har du kompetanse på handling, har du også frihet. Og drømmen om frihet har gjennom generasjoner vært viktig for menneskeheten. Drømmen om det gode liv i Amerika. Drømmen om fritt studievalg. Drømmen om økonomisk frihet. Frihet til å velge. Frihet til å designe livet ditt slik du selv ønsker å ha det, ikke bare være et offer for omstendighetene.

Frihet betyr ulike ting avhengig av hvilket ståsted og livssituasjon du er i. Når du er ung, kan frihet være at du får være ute så lenge du ønsker om kvelden. Som foreldre kan frihet være å ha økonomi til å ta barna med til Syden en gang i året. For pensjonister er det frihet å ikke lenger måtte stå grytidlig opp og gå på arbeid hver dag. For en fange er friheten å kunne bevege seg fritt utenfor murene.

Jeg tenker at frihet bare har en verdi hvis du er i stand til å gjøre nytte av den. Du må altså ha mot, evne og vilje til å bruke den friheten som kommer deg til del på en god måte for deg og dine. Frihet betyr muligheter, og i mulighetene ligger selve livsgleden.

Frihet er blitt en så viktig personlig verdi for mange at den i dag settes en prislapp på i forhandlingene mellom partnere – både privat og i yrkeslivet. Noen velger å være særboere og vil ha økonomisk frihet i et parforhold, andre vil ha fleksibilitet i arbeidstid og ferieordninger.

Drømmen om frihet handler stadig om å være «sin egen lykkes smed». Men det er klokt å ta innover seg at frihet også har sin pris. For i valgene ligger også det å måtte velge bort. Kanskje det nettopp er derfor mange ikke bruker sin handlingskompetanse?