Category Archives: svik

Skvising av seniorer

 Som sjefredaktør og daglig leder i landets største magasin for kvinner og menn over 60 år i Norge, er jeg opptatt av hvordan godt voksne arbeidstakere behandles av sine arbeidsgivere. Undersøkelser viser at svært mange bedrifter enten a) ikke ansetter folk over 55 år eller b) kvitter seg med folk som nærmer seg eller er over 55 år. Det er også min erfaring, og vi får ukentlig henvendelser fra fortvilte voksne som bekrefter dette. De forteller om hvordan de søker på stillinger, men aldri kommer til intervju. Om hvordan de på en direkte eller subtil måte blir presset ut av sine stillinger og ut av bedriften de jobber i. Med skjult aldersdiskriminering. De unge blir igjen – de eldre må ut.

Dette er en vond sirkel – der de som blir arbeidsledige med eller uten sluttpakke – ofte er for unge til å slutte i arbeidslivet. Men altså for gamle til å få en ny jobb. Ganske ufrivillig blir de uten jobb på et tidspunkt i livet der det fremdeles er mange år til de kan pensjoneres, og der de fortsatt har mye å bidra til samfunnet med. Situasjonen er både økonomisk og moralsk vanskelig. Både for enkeltmennesket og for samfunnet. Når et økende antall personer tvinges ut i tidlig «førpensjonering» og må melde seg på NAV, sløser vi med betydelige samfunnsressurser. Godt voksne arbeidstakere er ofte en ressurs for mange bedrifter. De er lærevillige- og omstillingsdyktige og pliktoppfyllende, i en fase av livet der de kan konsentrere seg fullt og helt om jobben.

Jeg er selv mangeårig næringslivsleder med personalansvar. For noen år siden ansatte jeg en redaksjonssjef på nesten 60 år og har aldri angret. Hun har vist seg svært omstillings- og tilpasningsdyktig og har gått i bresjen for store teknologiske endringsprosesser i vår mediebedrift. Mediebransjen har gjennomgått enorme omstillinger de 10 siste årene. Vi var blant de første med å tilpasse oss til en ny digital tidsalder, og det har vært en voldsom og smertefull prosess. Ikke minst fordi de tradisjonelle inntektskildene har forsvunnet og er blitt erstattet av nye. Den transformasjonsprosessen har også handlet om å erstatte gammel kompetanse med ny kompetanse, og det har vært mange kutterunder og sluttpakker. Som det også har vært i en rekke andre bransjer.

Men midt oppi disse opprivende prosessene har aldri alder på ansatte vært et tema for oss. Det handler mer om at arbeidsoppgaver flyttes eller forsvinner. Vi er nødt å omstille og endre organisasjonene for å overleve i fremtiden, alle må det. Men det er oppsiktsvekkende at så mange bedrifter tømmes for eldre medarbeidere i disse rundene. Kompetanse må gå foran alder! Det å våkne opp om morgningen, uten innhold og mening i hverdagen, er ikke en god måte å starte sin ufrivillig tidige pensjonisttilværelse på for noen. Vi lever lenger enn noen gang, i snitt til vi er godt oppi 80-årene, og det å bli skjøvet ut av arbeidslivet i midten eller slutten av 50-årene betyr at pensjonisttilværelsen i realiteten kan bli 20-30 år!

Det er jo helt sprøtt og på ingen måte bærekraftig verken for samfunnet eller menneskene. For det betyr faktisk at en risikerer å gå virkeløs og uten arbeid i en tredjedel av livet! Verken pensjonsordningen vår eller samfunnet er lagt opp til at en så stor mengde mennesker til enhver tid ikke skal bidra. Og hvor er fokuset på hva det gjør med folk å bli satt på sidelinjen på denne måten? Ikke få bidra? Ikke bli behandlet med verdighet? Har noen regnet på de direkte og indirekte kostnadene ved at så mange godt voksne nå faller utenfor arbeidslivet? Det er på tide at vi tar en offentlig diskusjon på hvordan eldre medarbeidere behandles i arbeidslivet nå. For det skjer mye – i øredøvende stillhet. Statistikken fra NAV dokumenterer det, ledigheten blant godt voksne øker betydelig. Pensjonsalderen i Norge er tross alt 67 år og mange vil jobbe til de er 72 år. Hva må gjøres???

Om svik

Sledges in deep snow

By Anne Marit Hjelme

Svik, kjenn på ordet. Det smaker bittersøtt av bedrageri og forræderi. Løftebrudd. Det kan handle om at det bevisst er fremsatt uriktige opplysninger. Eller det kan handle om fortielse om kjensgjerninger som har vesentlig betydning.

De aller fleste av oss har kjent på den vonde følelsen. Det kan være sviket fra en kjæreste, som bedrar deg. Det kan være sviket fra foreldre, som ikke er der for deg i oppveksten. Det kan være sviket fra venner, som ikke holder ord. Uansett årsak, det svir. Og mange svik brenner seg så mye fast i kroppen og sinnet, at du føler deg brennemerket for livet.

Blant alle de følelsene vi har, er svik blant de vanskeligste å forholde seg til. For i sviket ligger tap av tillit og tap av illusjoner. Grunnleggende verdier om ærlighet og rederlighet utfordres. Når noen svikter oss, forteller de samtidig at de ikke bryr seg om oss – at de gir blanke i hvordan du har det eller hvordan det går med deg. I sviket ligger det en brutt ”kontrakt” – om den er skrevet eller uskrevet – som ikke lenger overholdes av den andre parten. Det rokker umiddelbart med noe i vårt indre, og fremkaller en rekke negative følelser som det kan være vanskelig å håndtere alene. Nettopp da er det godt å dele med noen. Sette ord på de vanskelige og vonde følelsene som kommer opp. Få hjelp til å sortere tankene på en rasjonell måte.

Når jeg blir sveket av noen, settes kroppen min i full beredskap. Alle sanser er på vakt, og jeg mobiliserer krefter jeg både liker og misliker. Svik fremkaller fortrengte minner om tidligere svik – som for å minne meg om at det ikke er første gang svik opptrer. Og trolig ikke blir den siste heller. Kroppen min kjenner igjen tristheten, sinnet og den tapte selvfølelsen. Hodet jobber på overtid for å forstå hva som skjer, og prøve å forklare hvorfor dette inntreffer. På et mentalt plan forsøker jeg å rasjonalisere slik at sviket gir en mening. Jeg kjenner at jeg trenger mening, for å akseptere den andres handlinger. Men jeg lykkes ofte ikke i første runde. Ikke i andre heller.

For svik krever tid å bearbeide. Ofte handler det om at en må tilgi, for selv å komme videre. Tilgi den andre, fordi den ikke visste bedre. Kunne bedre. Ikke evnet å forstå hvilke skade sviket gjorde. Og nettopp i tilgivelsen ligger selve healingen, tenker jeg. Klare å være stor nok til å tilgi at en annen gjør noe vondt med deg, uten at hevnlysten tar overhånd. Uten at smertene setter seg fast i kroppen.

I så fall trenger vi en mestringsstrategi som fungerer. Det å gå inn i offerrollen er ikke en som fungerer over tid. Da slår jeg heller et slag for gode kognitive prosesser, der målet er å jobbe seg gjennom noe vanskelig, legge det bak seg og så gå videre. Den som dveler ved sviket, blir gjerne bitter. Og hvem ønsker å kaste bort livet sitt på bitterhet?