Brillene våre

usa - route66 377

By Anne Marit Hjelme

Brillene vi har på oss påvirker hvordan vi oppfatter virkeligheten. Løsningsfokusert tilnærming er en metode som hjelper oss å velge en måte å tenke og tilnærme seg livet på. Ikke minst når en opplever problemer og vil finne løsninger for å komme videre.  Det er en del av det som innen psykologiens termer kalles «positiv psykologi», og har sitt utspring fra familieterapien der målet er å få mennesker til å fungere bedre sammen.

Løsningsfokusert tilnæring kan best beskrives som en spesiell tenkemåte og et sett med antakelser. Antakelser om hva det å ta på seg «bevisste briller» når en tenker og handler får av konsekvenser – først og fremst i relasjonen med andre mennesker. Tanken er at ved å gi oppmerksomhet til det som fungerer, vil det bli mer av det som fungerer. Det vi leter etter, finner vi. Så i stedet for å fokusere på det som er vanskelig eller ikke fungerer – og forstørre dette og få mer av det – så finner vi ut hvordan vi bevisst kan styre det vi tenker, sier og gjør. Med det som mål å lykkes. Igjen og igjen!

Tenk deg at du tar på deg ”jeg skal lete etter det som er bra”-brillene når du møter et nytt menneske, kommer til et nytt sted eller i en ny situasjon. Sjansen er stor for at både du og den/det det gjelder får mer av det gode, positive og vakre.

En av tesene i LØFT går ut på at du ikke trenger å forstå problemet for å løse det – finn heller nøkkelen til løsning! Problem og løsning henger nødvendigvis ikke sammen. Ha fokus på ønsket tilstand og atferd. Det er ikke nødvendig å vite noe om problemet for å løse det. Det eneste du trenger å vite noe om er løsningsmønsteret, altså hva som kjennetegner situasjonen når problemet er løst. Herlig å vite!

En annen antakelse er at atferd som gis oppmerksomhet, gjentar seg. Vi skal derfor være varsom med å be noen om å slutte med noe – eller ikke gjøre noe. Svar som begynner med ikke har en tendens til å opprettholde problemet. Så er det også viktig å vite at språk skaper virkeligheter. Språk er ikke uskyldig, og merkelapper kan være voldelige. Språket har stor betydning for fortolkninger, oppfatninger og handlinger. Jo mer vi snakker om de tingene som fremdeles er problematiske, jo mer skapes en forventning om at ting ikke lar seg endre. Det er noe å tenke på neste gang du får lyst å bruke karakteristikker om en annen, og gnager på de samme tingene – igjen og igjen. Da kan du være ganske sikker på at du bidrar til å holde det levende.

En annen fin ting i LØFT er antakelsen om at de som saken gjelder, vet best. «Eksperthjelpen» om hva som virker, finnes altså lokalt. Troen på at små endringer skaper større, er også tiltalende. Hvert enkelt fremskritt begynner i det små, og skyldes et enkelt menneske. Ta derfor et skritt av gangen! Gjør noe annet når det du gjør ikke virker. Sikte deg inn på små, enkle endringer som raskt lar seg konstatere. Det øker sannsynligheten for å lykkes raskt. Små endringer øker sannsynligheten for å utløse større endringer – det er det vi kaller «ringer i vannet» …

Ved å være en praktiserende LØFTER gjør du ikke bare livet enklere for andre, men også for deg selv. Du slutter ikke å få problemer, men du tilnærmer deg dem på en annen måte. Du slutter ikke å få kontroverser med andre mennesker, men du finner gode måter å løse dem på. Tankesettet kan ses på som en liten lykkepille som bærer bud om mer harmoni, glede og målbare resultater.

Leave a Reply